Kreetta Katara / Perhekodin vanhempi

Koulutus:

Perheterapeutti RR, 4-vuotinen perheterapiakoulutus; Ryhmätyö Ry

JET, johtamisen erikoisammattitutkinto 2002 (40 ov)

Sosionomi (amk) 2001

Sosiaaliohjaaja

Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos aikuiskoulutusosasto 1994

Kodinhoitaja, Keski-Suomen opiston kodinhoitajakoulu 1986

Muut opinnot:

Turvallisuussuunnittelun peruskurssi, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille, Pelastusopisto Kuopio

Yrityskoulutus 2004-2005

Hygieniosaamistesti 2004

Korvamagneettienkäyttö vieroitushoidossa 2004, Kymen A-Klinikka

Päihdentyön näytön vastaanottamiskoulutus 2003

Pari- ja lähisuhdeväkivalta viranomaisten yhteistyössä -seminaari 2002

Moniammatillinen perhetyö, Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos 1998

Ryhmähoidon koulutus, Kymen A-Klinikka 1997


Perhekoti Kukkakehässä työskentelee moniammatillinen tiimi:

- Terveydenhoitaja/ sairaanhoitaja (nainen)

- Lähihoitaja ( mies)

- Lähihoitaja ( nainen), opiskelee sosionomiksi (amk).

- Lähihoitaja (nainen)

- Kaksi nuoriso- ohjaajaa (miehiä)

- Sijaisina toimii lähihoitajia tarvittaessa.


Tarvittaessa ostopalveluna musiikkipsykoterapeutti Ilpo Ikäheimo tukee lasten eheytymisessä ja kuntoutumisessa.

Työohjaajana toimii Timo Matinlauri

Lisäksi perhekoti tulee hakemaan amk-tasoista ohjaajaa osaksi työyhteisöä.